RTS
Pratite nas na r b x
ASD

Predškolski Program

Predškolski nastavni plan i program razvija osnovne veštine pokreta, muzičke svesti, izražavanja i stvaralaštva. Tematski časovi podstiču učešće, fokus i samopouzdanje studenata kao pripremu za upis na pred osnovni i osnovni nivo. Ovaj program je namenjen za studente uzrasta od dve i po do pet godina.

Detaljnije »

ASD

ASD

Pred'osnovni i Osnovni Program

Nastavni program za pred osnovni i osnovni nivo razvija fizičke sposobnosti učenika, izdržljivost, kreativnost, izražavanje i muzikalnost koristeći niz zvukova i muzičkih stilova. Navedena znanja, kao snažna osnova, pripremaju studente za uspešan prelazak na klasičan balet i druge igračke žanrove. Ovi nivoi su namenjeni za studente između pet i osam godina

Detaljnije »


Program za razrede od Prvog do Osmog

Nastavni programi za razrede od prvog do osmog pružaju široko obrazovanje, progresivnim razvijanjem tehničkih, muzičkih i izvodjačkih veština studenta. Programi uključuju Klasičan balet, Slobodan pokret i Karakternu igru.

 • Klasičan balet je osnova nastavnog plana
 • Slobodno kretanje obuhvata pokrete koji se koriste u žanrovima savremene i klasične igre.
 • Karakterna igra je pozorišna prezentacija različitih nacionalnih igara zasnovane na etničkom plesu i muzici, koja je prilagođena za pozorište. Tri stila su izabrane za nastavu: Mađarski, Ruski i Poljski.

Ovi nastavni programi namenjeni su za decu uzrasta od šest godina pa na dalje.

Detaljnije »

ASD

Zašto se pridružiti nama?

Program namenjen svim uzrastima i nivoima

Naša nastava se zasniva na svetski priznatom nastavnom programu Royal Acedemy of Dance koji obuhvata sve uzraste i nivoe neophodne za pohađanje baleta. Cilj nastave je da deca nauče osnovne elemente klasičnog baleta, razviju fizičku snagu i pravilno držanje tela kroz aktivnosti zabavnog karaktera. Pravilno držanje tela stimuliše povećanu fleksibilnost, tonove mišića i jačanje telesnih sistema. U isto vreme, program nudi i opširnije studije koje pripremju studente za karijeru profesionalnih baletskih igrača.

Zabavno okruženje

Kroz različite zabavne vežbe i sekvence pokreta koreografisane za muziku, deca razvijaju osećaj za ritam odlikovan elegantnošću i preciznošću pokreta. Deca grade svoje samopouzdanje dok vežbaju u zabavnom okruženju i odgovarajućim grupama.

Stručno ocenjivanje i ispitivanje

Naša škola nudi međunarodno priznat portfolio ispita i ocenjivanja kroz ispitni odbor Royal Academy of Dance. Deca koje se aktivno pripremaju za ispite priključuju se dodatnoj nastavi koja se fokusira na ispitni program bilo za bazični ili stručni ispit. Deca mogu početi sa predškolskim ispitnim programom, koji kasnije prelazi u pred-osnovni i osnovni nivo a onda u osam ispitnih razreda ili šest stručno ispitnih razreda.

Godišnji školski koncert

Škola organizuje godišnji koncert baleta u pozorištu, gde deca mogu da pokažu svoja baletska znanja i dostignuća kroz scenski nastup. Koristeći pravu pozorišnu scenu, kostime i koreografije, deci se omogućava da izgrade ljubav prema pozorištu u prisustvu publike, porodice i prijatelja.

Cilj nastave

 • razvijanje fizičke snage i postavke tela

 • odnos prema muzici

 • znanje klasičnog baleta

 • svest o korišćenju prostora

 • ritmička svest

 • preciznost i kontrola pokreta

 • koordinacija pokreta

 • izgradnja i povećanje samopouzdanja

 • rad u grupi

 • reagovanje na publiku

 • naklonost ka sceni i scenskom nastupu

 • priznanje od najvećeg svetskog baletskog ispitnog odbora